Đề xuất áp thuế 50% với thiết bị điện tử dùng cho thuốc lá điện tử

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 26 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
Thuế suất MFN 50% đối với thiết bị điện tử dùng cho thuốc lá điện tử và các thiết bị điện hóa hơi cá nhân thuộc mã hàng 8543.40.00 là 50% để hạn chế sử dụng các sản phẩm có hại cho sức khỏe. Việt Nam luôn có quan điểm thống nhất giữ mức cam kết thuế tối đa, không cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu hoặc kéo dài thời gian cắt giảm dài nhất có thể để hạn chế sử dụng các sản phẩm có hại cho sức khỏe.
Đề xuất áp thuế 50% với thiết bị điện tử dùng cho thuốc lá điện tử. Các mặt hàng thuốc lá có mức thuế suất MFN từ 30% đến 135%.

Thông tin chi tiết: https://www.nguoiduatin.vn/de-xuat-ap-thue-50-voi-thiet-bi-dien-tu-dung-cho-thuoc-la-dien-tu-a636999.html