Đề xuất có thêm gói tín dụng ưu đãi nhà ở xã hội 110.000 tỷ đồng

Thị trường bất động sản Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc tiếp cận các cơ chế ưu đãi từ chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội và người mua, thuê mua nhà ở xã hội. Các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội chưa được hưởng chính sách ưu đãi tín dụng theo Luật Nhà ở 2014 mà phải vay tín dụng với lãi suất thương mại từ 9 - 14%/ năm.
Các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội chưa được hưởng chính sách ưu đãi tín dụng theo Luật Nhà ở 2014 mà phải vay tín dụng với lãi suất thương mại từ 9 - 14%/ năm. Hiệp hội Bất động sản TP HCM ( HoREA ) cho biết thị trường bất động sản đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất và có thể nhận định quý I/ 2023 là vùng đáy của thị trường.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/de-xuat-co-them-goi-tin-dung-uu-dai-nha-o-xa-hoi-110000-ty-dong-2023111920823261.htm