Đề xuất kéo dài thời gian giảm thuế VAT 2% đến hết năm 2024

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Duy Thanh đã đồng ý với đề xuất của Chính phủ rằng kinh tế Việt Nam còn khó khăn kéo dài, cần có trợ lực thực chất để giảm VAT cho cả năm 2024 thay vì chỉ giảm 6 tháng đầu năm. Ông cũng đề nghị cân nhắc áp dụng chung một mức thuế giảm giá trị gia tăng cho tất cả các hàng hóa dịch vụ có mối quan hệ khắng khít với nhau. Việc phân biệt đối tượng giảm giá trị gia tăng làm ảnh hưởng các quan hệ kinh tế, tạo ra sức bất bình đẳng trong thị trường.
Đại biểu Nguyễn Quang Huân ( đoàn Bình Dương ) cho rằng cần có đánh giá kỹ tác động của việc giảm thuế VAT để có chính sách dài hạn.

Thông tin chi tiết: https://www.nguoiduatin.vn/de-xuat-keo-dai-thoi-gian-giam-thue-vat-2-den-het-nam-2024-a636837.html