Đề xuất mua nhà thương mại dưới 3 tỷ được vay gói 120.000 tỷ đồng

Hiệp hội Bất động sản TP. HCM ( HoREA ) đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước mở rộng hơn các đối tượng được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, bao gồm cả chủ đầu tư và người mua nhà thuộc các dự án nhà ở thương mại có giá bán không vượt quá 3 tỷ đồng/ căn. HoREA cũng đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng gói tín dụng ưu đãi nhà ở xã hội 110.000 tỷ đồng để thực hiện Luật Nhà ở và Chương trình phát triển tối thiểu 1 triệu căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 - 2030. HoREA đưa ra nhiều giải pháp về tín dụng cho bất động sản, trong đó đề nghị ngân hàng thương mại cho chủ đầu tư được vay tín dụng để bù đắp tài chính với khoản vay không vượt quá 30% tổng mức đầu tư của dự án.
Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/de-xuat-mua-nha-thuong-mai-duoi-3-ty-duoc-vay-goi-120000-ty-dong-4220-1123385.htm