Đếm Chim Index!

Anh em cho nhận định phiên mai đi ạ !

Làm phát nữa rũ bớt đi. Tuần sau xuyên thủng 1250

1 Likes

Rũ nhẹ như phiên hôm nay

1 Likes

Hiện tương đơ lắc này không có gì thể hiện rõ ràng được !