Dệt may chú ý

# Không thể thực hiện “3 tại chỗ”, DN dệt may, da giày đối mặt nguy cơ bị dừng, huỷ đơn hàng