DGC: Giá hồi phục, bố vợ Trưởng ban kiểm soát muốn bán 3 triệu cổ phiếu

Theo đó, ông Đào Hữu Tu, bố vợ của ông Nguyễn Văn Kiên - Trưởng ban kiếm soát DGC vừa đăng ký bán ra 3 triệu cổ phiếu DGC, nhằm giảm sở hữu từ 3,3 triệu cổ phiếu, chiếm 1,9% xuống còn 342.038 cổ phiếu, chiếm 0,2%. Mục đích giao dịch là để giảm tỷ lệ sở hữu. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 31/5 đến ngày 29/6 bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh qua sàn chứng khoán.