DGC - hưởng lợi từ siêu chu kỳ hàng hoá

  • Giá P4 kế hoạch 130tr, việc khai thác quặng Apatit từ khai trường 25 kỳ vọng làm giảm chi phí sản xuất sẽ giúp lợi nhuận tăng mạnh
  • Cổ phiếu hưởng lợi từ siêu chu kỳ hàng hoá. Nhóm các sản phẩm phân bón tiếp tục tăng do nguồn cung tại các nước xuất khẩu phân bón bị hạn chế
  • Cổ tức tỷ lệ 1:1,17 (chưa chốt thời gian chia)

Mục tiêu ngắn hạn sớm đạt được 200-230

1 Likes

Sau chia về lại 200 cc nhé (KH cổ tức 2022 vẫn 30% như trước chia)

Nếu muốn giới thiệu về DGC thì nên nhắc đến Dự án Nghi Sơn khởi công năm nay sẽ đem lại lợi nhuận rất lớn cho DGC trong nhiều năm liên tiếp.

1 Likes