DGC - Tăng trưởng vẫn được duy trì trong năm nay

  1. Kết quả kinh doanh 2020: Doanh thu thuần và LNST tăng lần lượt 23% và 66% YoY, đạt 6,2 nghìn tỷ đồng và 948 tỷ đồng, hoàn thành 103% và 135% kế hoạch năm 2020.
  • Sản lượng tiêu thụ tang trên tất cả các sản phẩm, do nhu cầu phục hồi từ: (1) các khách hàng sản xuất chất bán dẫn ở Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản; và (2) khách hàng nông nghiệp ở Ấn Độ. Tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện từ 19,8% lên 23,7% do chi phí điện và nguyên liệu giảm, cũng như nâng cấp công nghệ. Ngoài ra, thu nhập tài chính ròng tăng từ 4 tỷ đồng năm 2019 lên 37 tỷ đồng năm 2020 nhờ số dư tiền mặt tăng.
  1. Kế hoạch 2021 thận trọng Doanh thu và lợi nhuận ròng cẩn trọng ở mức 7,6 nghìn tỷ đồng (+21% YoY) và 1,1 nghìn tỷ đồng (+16%YoY), do ban lãnh đạo chỉ tính đếncông suất hiện tại không bao gồm các dự án mới như Khai trường 25 (dự kiến vận hành thương mại vào Q2/2021).

Khai Trường 25: Dự án này bắt đầu giai đoạn thử nghiệm vào tháng 3/2021. DGC dự kiến sử dụng quặng từ mỏ này từ tháng 4/2021, giúp công ty giảm chi phí quặng (~ 25% giá vốn hàng bán).

Sản phẩm mới (axit photphoric điện tử) sẽ bán thương mại từ tháng 8/2021. Tất cả sản lượng tiêu thụ từ nhà máy này đã được khách hàng đặt mua.

Dự án bất động sản tại quận Long Biên, Hà Nội: Dự án ước tính khởi công vào Q4/2021, trong khi ước tínhghi nhận lợi nhuận từ năm 2023 trở đi. Ước tính khoảng 300- 400 tỷ đồng, dựa trên giá bán 60 triệu đồng/ m2. Tuy nhiên, giá thị trường hiện vào khoảng 100 triệu đồng/ m2 và có thể sẽ còn tăng cao hơn nữa, do đó tăng trưởng lợi nhuận ước tính mạnh mẽ trong giai đoạn 2023- 2024.

Dự án Nghi Sơn giai đoạn I (xút và các sản phẩm liên quan Khởi công xây dựng và vận hành thương mại ước tính diễn ra trong Q2/2021và Q2/2022, sau khi bị trì hoãn do lo ngại về tác động môi trường đến các khu dân cư lân cận vàcó thể mất một khoảng thời gian để thực hiện, vì thực tế quá trình giải phóng mặt bằng diễn ra khá dài.

Uớc tính doanh thu thuần năm 2021 tăng 24% so với cùng kỳ lên 7,7 nghìn tỷ đồng động lực từ (1) sản phẩm axit điện tử mới, bắt đầu hoạt động thương mại vào tháng 8/2021; và (2) sản lượng tiêu thụ phân DAP tăng do nhu cầu phân bón tăng và nhà máy hoạt động đầy đủ vào năm 2021 so với chỉ ba tháng vào năm 2020.Ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ tăng từ 23,7% năm 2020 lên 26,5% năm 2021.

  1. Số điểm mà WinTRades đánh giá

    Tải ứng dụng tại (mã giới thiệu: 123)
    iOS https://wingroup.page.link/6eZ4
    Android https://wingroup.page.link/n3UL