DGC update 1 VCSC

Khuyến nghị khả quan cho DGC với giá mục tiêu 73.050 đồng/CP

CTCK Bản Việt (VCSC)

Trong năm 2021, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) đặt mục tiêu doanh thu đạt 7,6 nghìn tỷ đồng (+21% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 1,1 nghìn tỷ đồng (+16% YoY) so với mức tăng trưởng tương ứng là 23% và 42% theo dự báo của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng mục tiêu lợi nhuận sau thuế của DGC là thận trọng do các dự án tiết kiệm chi phí lớn của DGC sẽ đi vào hoạt động vào năm 2021, như khai thác quặng apatit nội bộ (Khai trường 25) cũng như hệ thống thu hồi chất thải photpho mới.

DGC đề xuất chia cổ tức tiền mặt cho năm 2020 ở mức 1.500 đồng/cổ phiếu (lợi suất 2,3% dựa theo giá đóng cửa ngày hôm nay) - đã được trả vào cuối năm 2020 - và cổ tức cổ phiếu ở mức 15% (100 cổ phiếu hiện hữu được 15 cổ phiếu mới).

Đề xuất cổ tức tiền mặt năm 2020 của DGC thấp hơn dự báo của chúng tôi là 2.400 đồng/cổ phiếu. Đối với năm tài chính 2021, DGC đặt kế hoạch cổ tức tiền mặt và cổ tức cổ phiếu đạt 30% mệnh giá, trong đó cơ cấu cụ thể sẽ được công bố sau.

DGC đặt mục tiêu tổng vốn XDCB là 1,2 nghìn tỷ đồng (+285% YoY) cho năm 2021, chủ yếu sẽ được chi cho dự án hóa chất xút-clo sắp tới, dự án bất động sản nhà ở, khai trường 25 và dây chuyền sản xuất axit photphoric nhiệt cấp điện tử.

Số tiền trên thấp hơn dự báo của chúng tôi là 2 nghìn tỷ đồng, chủ yếu do sự khác biệt về thời gian giải ngân vốn đầu tư của dự án xút-clo - chúng tôi giả định một phần lớn hơn trong tổng vốn XDCB của dự án sẽ được chi vào năm 2021 thay vì năm 2022, trong khi DGC đặt kế hoạch phần lớn vốn XDCB sẽ được giải ngân vào năm 2022.

Chúng tôi hiện có khuyến nghị khả quan cho DGC với giá mục tiêu 73.050 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng 17,3%, bao gồm lợi suất cổ tức 4,0%.

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.15 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056

Khuyến nghị mua cổ phiếu DGC với giá mục tiêu là 115.000 đồng/CP CTCK BIDV (BSC) Kết quả kinh doanh quý II/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tiếp tục tăng trưởng mạnh. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 2.038 tỷ đồng (tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái) và 333 tỷ đồng (tăng trưởng 24%). Lũy kế 6 tháng, doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 3.987 tỷ đồng (tăng trưởng 28%) và 625 tỷ đồng (tăng trưởng 33%). Doanh thu 6 tháng theo sản phẩm: Phốt pho vàng: 1.666 tỷ đồng (tăng 11% doanh thu, tăng 16% sản lượng), WPA: 520 tỷ đồng (tăng 39% doanh thu, giảm 8% sản lượng), H3PO4: 472 tỷ đồng (tăng 56% doanh thu, tăng 51% sản lượng), DAP: 502 tỷ đồng (cùng kỳ không ghi nhận doanh thu), MAP: 202 tỷ đồng (giảm 49% doanh thu, giảm 55% sản lượng). Biên lợi nhuận gộp quý II đạt 24,2%, giảm nhẹ so với cùng kỳ là 24,3%. BSC cho rằng do (i) quý II/2020 được hưởng lợi nhờ hỗ trợ giá điện (quý III – quý IV không được hỗ trợ) (ii) Có độ trễ giữa mức tăng giá bán của DGC và mức tăng của giá thế giới (iii) Việc sửa nhà máy WPA ảnh hưởng 1 phần đến hoạt động sản xuất làm tăng chi phí hoạt động. BSC dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế (mảng kinh doanh cốt lõi) năm 2021 đạt 8.231 tỷ đồng (tăng 32% so với năm ngoái) và 1.481 tỷ đồng (tăng trưởng 56%). EPS FW 2021 = 8.414 đồng, PE FW 2021 = 11,6 lần, tương đương với mức P/E trung vị ngành. BSC dự phóng giá trị RNAV Dự án Bất động sản 44 Đức Giang là 352 tỷ đồng. Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu DGC với giá mục tiêu 2021 là 115.000 đồng, tăng 19% so với mức giá ngày 26/07/2021 là 92.400 đồng do điều chỉnh dự phóng kinh doanh (mảng cốt lõi) của năm 2021 (tăng 24% so với dự báo gần nhất) và năm 2022 (+32% so với dự phóng gần nhất) do điều chỉnh tăng giá bán các sản phẩm xuất khẩu (WPA + 35%, DAP +40%) khi giá thế giới tăng cao.

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2021-07-26/hoa-chat-duc-giang-loi-nhuan-sau-thue-6-thang-giam-54-so-voi-cung-ky-108084.aspx

Em dự là tuần sau giá giảm

up