DGC update 2 VCSC

Khuyến nghị khả quan dành cho DGC với giá mục tiêu 73.050 đồng/CP

CTCK Bản Việt (VCSC)

Tỉnh Thanh Hóa vừa chấp thuận việc sửa đổi kế hoạch của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) cho dự án xút-clo ở Nghi Sơn, Thanh Hóa. Theo điều chỉnh này, thời điểm hoàn thành toàn bộ dự án sẽ là cuối năm 2022 so với giữa năm 2022 trước đây.

Theo DGC, việc trì hoãn này đến từ các hộ dân địa phương xung quanh phản đối dự án. Do đó, chính quyền tỉnh sẽ phải di dời các hộ dân này ra khỏi vùng lân cận khu công nghiệp. Việc di dời dân cư này tương tự diễn biến từng xảy ra xung quanh các nhà máy photpho ở Lào Cai.

Diễn biến này cho thấy rủi ro giảm đối với dự báo năm 2022 của chúng tôi, do chúng tôi dự phóng dự án xút-clo sẽ đóng góp 12% doanh thu năm 2022 của DGC. Tuy nhiên, về quan điểm dài hạn, việc này không ảnh hưởng nhiều đến giá trị cốt lõi và triển vọng của DGC.

Chúng tôi hiện có khuyến nghị khả quan cho DGC, với giá mục tiêu 73.050 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng 9,6%, bao gồm lợi suất cổ tức 3,8%.

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.15 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056