DGC update VCSC

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu DGC

CTCK Bản Việt (VCSC)

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) công bố 3 Nghị quyết HĐQT về các vấn đề sau:

Thứ nhất, DGC đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu/lợi nhuận sau thuế đạt 28%/25% so với cùng kỳ năm trước và tăng trưởng tổng hàm lượng lượng photpho trong các sản phẩm đạt khoảng 24% trong quý I/2021, vượt kỳ vọng của chúng tôi là trong khoảng 10%-15%.

Chúng tôi cho rằng kế hoạch cao hơn của công ty so với dự báo của chúng tôi đến từ (1) nhu cầu chất bán dẫn toàn cầu tăng mạnh trong thời gian gần đây củng cố tốt cho tiêu thụ hóa chất photpho công nghiệp và (2) quan điểm thận trọng của chúng tôi đối với tình hình cạnh tranh toàn cầu trong mảng photpho nông nghiệp.

Thứ hai, Công ty xin ý kiến cổ dông về việc thành lập Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang – dự kiến sẽ thực hiện dự án Duc Giang Residence của DGC tại Hà Nội. Dự án này vẫn đang chờ được cấp phép đầu tư và xây dựng, theo cập nhật mới nhất từ công ty.

Thứ ba, ĐHCĐ năm 2021 của DGC sẽ được tổ chức vào ngày 29/03. Ngày đăng ký sẽ là ngày 26/02.

Do đó, chúng tôi hiện có khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu DGC.

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.15 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056