Dgw

DGW Mới giao dịch có 1 tiếng mà như tiết cung có vẻ căng quá nhể ![:-q]