ĐHĐCĐ VIB: Tăng trưởng tín dụng 3 tháng đầu năm đạt gần 1%

Trực tuyến

Sáng ngày 02/04, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HOSE: VIB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức và tăng vốn điều lệ.

Thảo luận :

Tăng trưởng tín dụng 3 tháng đầu năm gần 1%

Tình hình tăng trưởng tín dụng và chất lượng tín dụng 3 tháng đầu năm? Tốc độ tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp SME như thế nào?

Ông Hồ Vân Long – Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám đốc tài chính: 3 tháng cuối năm 2023, VIB tăng trưởng tín dụng tốt. Thời điểm khó khăn nhất với ngành đã ở sau lưng, dù cầu tín dụng chưa tăng đột phá, nhưng đã gia tăng với so vay ô tô, mua nhà. Nợ xấu tăng nhẹ lên 2.4% vào cuối năm 2023, tuy nhiên những giải pháp đưa ra đủ năng lực đưa nợ xấu xuống 2%.

Lĩnh vực SME, thúc đẩy cả cho vay qua app. Tỷ trọng mảng này còn khiêm tốn.

Ông Hà Hùng Dũng – Giám đốc Khối quản trị rủi ro: VIB đặt mục tiêu quản trị rủi ro thận trọng, thắt chặt 1 số phân khúc khách hàng khi có dấu hiệu suy giảm.

Nhờ đẩy mạnh thu hồi nợ, miễn giảm lãi phí, tăng trích lập dự phòng, xử lý rủi ro. Do đó, đặt mục tiêu giảm về được tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Ông Đặng Khắc Vỹ – Chủ tịch HĐQT: 3 tháng đầu năm, VIB tăng trưởng tín dụng gần 1%. Chất lượng tín dụng hoàn toàn đáp ứng được ngân hàng bán lẻ. 95% khoản vay có tài sản bảo đảm. Do đó, chất lượng tín dụng của VIB tốt. Theo thời gian, nhà đầu tư sẽ nhìn thấy sự khác biệt gữa ngân hàng bán lẻ và bán buôn.

Về cho vay, VIB đang có chương trình cho vay mua nhà tiêu dùng, vay mua ô tô và dành cho hộ kinh doanh vừa và nhỏ, và credit card.

Lùm xùm mảng bancassurance với Manulife có ảnh hưởng gì không?

Ông Hàn Ngọc Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Bancassurance liên quan đến ngân hàng và công ty bảo hiểm nhân thọ. Sau hoạt động trong những năm qua, nhắc đến Manulife thì sự cẩn trọng cao hơn.

VIB ưu tiên không để lùm xùm xảy ra, phải huấn luyện, đào tọa để các cấp nắm rõ hoạt động bancassurance. Sau đó, chuyển tài thành quy trình để nhân viên tuân thủ pháp luật.

Hoạt động thanh tra, giám sát để phát hiện trường hợp không đúng chuẩn, xử lý nghiêm khắc.

VIB ký hợp tác chiến lược với Prudential, để có tiêu chí ứng xử với khách hàng trong việc bán bảo hiểm, không chỉ quản lý về quy định pháp luật mà còn về hành xử nhân viên với khách hàng.

Định hướng gì để phát triển CASA?

Ông Hồ Vân Long: CASA VIB đang dao động từ 11-13%. Do xu hướng chung của thị trường, chi phí giảm mạnh. Trong đó, tỷ trọng tiền gửi giá rẻ tăng mạnh, thêm nguồn huy động ngoại tệ. Làm cơ sở giảm lãi suất mạnh cho hoạt động cho vay. Vừa qua, VIB cũng vừa ra gói lãi suất cho vay mua nhà chung cư, đến từ tăng nguồn tiền gửi giá rẻ.

Ông Đặng Khắc Vỹ: Đa số ngân hàng bán buôn có hệ sinh thái doanh nghiệp nên tỷ lệ CASA cao. Ngân hàng bán lẻ sau 5-7 năm đầu tư vào bán lẻ, riêng CASA bán lẻ tăng 31%.

ĐHĐCĐ thường niên 2024 của VIB được tổ chức sáng ngày 02/04/2024.

Còn 1 đợt cổ tức tiền mặt tỷ lệ 6.5%

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2023 của VIB gần 10,704 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ và dự phòng, Ngân hàng còn 7,715 tỷ đồng. Năm 2023, Ngân hàng dự kiến tỷ lệ chia cổ tức 29.5%, gồm 17% bằng cổ phiếu và 12.5% bằng tiền mặt.

Ngày 21/02/2024, VIB đã tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%. Như vậy, cổ đông VIB sẽ còn được hưởng 1 đợt cổ tức tiền mặt năm 2023 với tỷ lệ 6.5%, số tiền dự chi là 1,648 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau khi chi cổ tức bằng tiền và trích các quỹ còn lại hơn 4,544 tỷ đồng.

Tăng vốn điều lệ lên 29,791 tỷ đồng

Ông Hồ Vân Long - Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám đốc tài chính VIB chia sẻ, Ngân hàng dự kiến phát hành gần 431.3 triệu cp thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 17% và phát hành gần 11.1 triệu cp thưởng cho cán bộ nhân viên (ESOP), tương ứng tỷ lệ 0.44%.

Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng, trong khi cổ phiếu cho cán bộ nhân viên bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Nếu thành công, vốn điều lệ của VIB sẽ tăng từ 25,368 tỷ đồng lên 29,791 tỷ đồng.

Số vốn tăng thêm sẽ được VIB dùng phục vụ cho hoạt động kinh doanh, phân bổ vào các lĩnh vực với cơ cấu hợp lý như cấp tín dụng, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, sản phẩm…

Nguồn: VietstockFinance

Mục tiêu lãi trước thuế 2024 hơn 12,000 tỷ đồng, tăng 13%

Với số vốn điều lệ tăng thêm, ông Đặng Khắc Vỹ - Chủ tịch HĐQT VIB cho biết Ngân hàng đặt kế hoạch năm 2024 đạt 12,045 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 13% so với kết quả 2023. Mục tiêu đến cuối năm 2024, tổng tài sản đạt 492,000 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng và huy động vốn mục tiêu lần lượt là 320,600 tỷ đồng và 315,200 tỷ đồng, tăng 20% và 21%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Các mức tăng trưởng tổng tài sản, dư nợ tín dụng và huy động vốn có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào tỷ lệ tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Tỷ lệ ROE và ROA lần lượt đạt 24% và 2.2%.

Nguồn: VietstockFinance

...Tiếp tục cập nhật

Cát Lam

FILI

https://vietstock.vn/2024/04/dhdcd-vib-tang-truong-tin-dung-3-thang-dau-nam-dat-gan-1-737-1171581.htm