Đi tìm cp tăng mạnh THD DGW RIC GAB.. trong năm 2021?

  1. Tăng mạnh như THD chỉ có thể là 1 trong 8 mã sau: DIG DRH BCG IJC ASM IDJ EVG LCG
  2. Tăng mạnh như DGW chỉ có thể là 1 trong 8 mã sau: PET GVR SAM GEX FRT VCG VNG KBC
  3. Tăng mạnh như RIC chỉ có thể là 1 trong 8 mã sau: TLH NKG POM TTB HAX DAH DLG TTF
  4. Tăng mạnh như GAB chỉ có thể là 1 trong 8 mã sau: AMD HAI TSC KLF ART ROS FLC MBG
6 Likes

BMC có tiềm năng vì giá titan tăng không ngừng và khả năng cõn up mạnh đến 2022, cp cô đặc

Đặc điểm của những cp vào sóng thần đều là dác cp cô đặc ( vốn đều lệ thấp hay cổ đông lớn , lái nắm gần hết ) ! BMC thoả điều kiện này và lịch sử hoành tráng nhất ttckvn !

1 Likes

Đồng thuận 1,2,3

1 Likes

Để tui nhâm cứu BMC nào.

2 Likes

LSS có thể là SBT thứ 2
TLH …HSG…
IDI…VHC…
ITA…LHG…
PET…DGW…
AMD…GAB…
BCG…PDR…
EVG…THD…
FRT…FPT…
STB…VCB…
CTS…VCI…
DLG…DIG…
TSC…PAN…
SCR…IJC…
DRH…NVL…

2 Likes

PET trên đường đi tới DGW
TLH …HSG
LSS…SBT
SCR…IJC

2 Likes

MSR sẽ bùng nổ sớm. Hãy theo dõi giao dịch từ khi ra báo cáo.

1 Likes

MSR giá mục tiêu quý 3/2021 là 5x.x

2 Likes

Hay

1 Likes

GEX con hàng siêu lởm. In giấy lộn huy động vốn, lên media đánh bóng tay trái bán tay phải

Có IDV âm thầm tăng hàng năm k thấy bác chủ ngắm nhỉ

1 Likes