Đi tìm nguyên nhân khiến giá lương thực thế giới liên tục giảm

Giá lương thực thế giới đã giảm 10,4% trong tháng 1/ 2024 so với cùng kỳ năm trước, là năm thứ ba liên tiếp chỉ số lương thực toàn cầu giảm. FAO cho biết sản lượng ngũ cốc cao kỷ lục trong năm ngoái và dự báo tiêu thụ lúa mỳ toàn cầu sẽ đạt gần 800 triệu tấn trong năm nay, cao hơn 15,4 triệu tấn so với năm 2023. Tuy nhiên, giá ngũ cốc đã giảm 2,2% trong tháng 1/ 2024 so với cùng kỳ năm trước. FAO cũng không loại trừ khả năng ở một số quốc gia, diện tích gieo trồng có thể giảm.

Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/di-tim-nguyen-nhan-khien-gia-luong-thuc-the-gioi-lien-tuc-giam/323374.html

7 Likes