Đi viện thật rồi sao?

Hầy, con lạy các cụ bán nhè nhẹ để mai còn bán phiên nữa! Chơi tất hôm nay mai giải tán tam sàn à?