DIC Corp (DIG) huy động được 600 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 11,25%/năm

,

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng ( DIC Corp ) vừa phát hành trái phiếu mã DIGH2326001, kỳ hạn 3 năm, mệnh giá 600 tỷ đồng và lãi suất 11,25%/ năm. Năm 2023, DIC Corp đã mua lại trái phiếu trước hạn, giảm dư nợ trái phiếu từ 1.861,8 tỷ đồng, về 1.142,1 tỷ đồng, tức giảm 719,7 tỷ đồng. Trong quý IV/ 2023, Công ty DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 433,84 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 67,61 tỷ đồng, tăng 23,86 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận cốt lõi của Công ty DIC Corp trong quý IV/ 2023 chỉ 14,19 tỷ đồng, chủ yếu do việc tiết giảm chi phí tài chính và lãi công ty liên doanh/ liên kết tăng đột biến. Lũy kế năm 2023, Công ty DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.

Thông tin chi tiết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/dic-corp-dig-huy-dong-duoc-600-ty-dong-trai-phieu-voi-lai-suat-1125nam-post339253.html

8 Likes