DIC thu 700 tỷ đồng nhờ chuyển nhượng gần 400 sản phẩm từ dự án ở Hậu Giang


Tại kỳ họp thường kỳ tháng 6 của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã: DIG), lãnh đạo công ty cho biết, trong bối cảnh năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Để cân bằng giữa hiệu quả ngắn hạn và dài hạn, trong hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh, DIC Group ưu tiên bảo toàn vốn, phấn đấu có lợi nhuận để chia cổ tức.

Theo đó, Công ty Mẹ sẽ tập trung vào đầu tư các dự án trọng điểm có nguồn thu, doanh thu 2023 -2024 bằng nguồn vốn tự có, vốn tái đầu tư, các nguồn vốn hợp pháp khác, nguồn tín dụng lãi suất hợp lý, hạn chế đầu tư bằng vốn tín dụng lãi suất cao, đầy rủi ro. Các dự án chưa có doanh thu trong ngắn hạn phải giãn tiến độ.

1 Likes

𝐃𝐈𝐆 – 𝐓𝐢́𝐧 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐍𝐚̂𝐧𝐠 𝐌𝐮̣𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐮, 𝐓𝐚̣𝐦 𝐥𝐚̃𝐢 𝟗𝟒%

Vào lúc 9h42 phút phiên 22/6, khi DIG đang giao dịch quanh giá 22.6, CK68 đã gửi cảnh báo tiếp tục nắm giữ DIG, nâng mục tiêu chốt lời lên giá 23.8, kỳ vọng lãi 94% và 29% so với giá mua CK68 đã gửi phiên 16/3 và 18/4.

Trích tín hiệu cảnh báo DIG đã được gửi về điện thoại Thành viên CK68 các phiên:

 • Phiên 16/3: Mua vùng 11.5 - 11.75 (Hình 1)

 • Phiên 10/4: Chạm mục tiêu, bán hạ tỉ trọng 30% vùng 17.7 - 18, thu lãi 53% (Hình 2)

 • Phiên 18/4: Mua lại vùng 15.9 - 16.3, nâng mục tiêu lên 18.6 (+60%) (Hình 3)

 • Phiên 15/5: Nâng mục tiêu lên 22 (+89%) (Hình 4)

 • Phiên 22/6: Nâng mục tiêu lên 23.8 (+ 94%) (Hình 5)

1 Likes

#DIG - Tín hiệu nâng mục tiêu đã được gửi về điện thoại các Thành viên CK68

1 Likes

thôi xong cmnr, DIG đang ngon mà toàn chim lợn vào hô hào thế này khả năng lại đi đằng đít r @@

1 Likes
1 Likes

Phiên 4/7: CK68 gửi tín hiệu Mua lại DIG vùng 21 - 21.3, nâng mục tiêu lên 23 (+98%)

1 Likes

Phiên 13/7: DIG giao dịch quanh giá 22.1, lãi 90% và 37% so với giá mua CK68 đã gửi phiên 16/3 và 18/4.


1 Likes

DIG- Phiên 17/7 giao dịch quanh giá 23.15 lãi 99% so với giá mua CK68 đã gửi phiên 16/3

:mailbox_with_mail:Để nhận các cảnh báo giao dịch và phân tích cổ phiếu tiềm năng về điện thoại, nhà đầu tư có thể đăng ký tại CK68

1 Likes

DIG - Phiên 21/7 giao dịch quanh giá 23.4, lãi 101$ so với giá mua CK68 đã gửi phiên 16/3

1 Likes

DIG - Tín Hiệu Mua Phiên 4/7 vùng 21 - 21.3

Phiên 21/7, DIG giao dịch quanh giá 24.8, lãi 113%, 54%, 18% so với giá mua CK68 đã gửi phiên 16/3, 18/4, 4/7

1 Likes

DIG - tín hiệu ổn áp nhé

1 Likes

Phiên 25/7, DIG giao dịch quanh giá 25.6, lãi 21% so với giá mua CK68 đã gửi phiên4/7


`

1 Likes

Phiên 8/3, DIG giao dịch quanh giá 25.6, lãi 21% so với giá mua CK68 đã gửi phiên4/7

:mailbox_with_no_mail: Để nhận cảnh báo kịch bản giao dịch các cổ phiếu tiềm năng về điện thoại (đầy đủ và không có độ trễ), Nhà đầu tư có thể đăng ký thông tin tại CK68

1 Likes

Phiên 4/8, DIG giao dịch quanh giá 26., lãi 27% so với giá mua CK68 đã gửi phiên4/7

:mailbox_with_no_mail: Để nhận cảnh báo kịch bản giao dịch các cổ phiếu tiềm năng về điện thoại (đầy đủ và không có độ trễ), Nhà đầu tư có thể đăng ký thông tin tại CK68


1 Likes

Phiên 4/8, DIG giao dịch quanh giá 26., lãi 27% so với giá mua CK68 đã gửi phiên4/7

:mailbox_with_no_mail: Để nhận cảnh báo kịch bản giao dịch các cổ phiếu tiềm năng về điện thoại (đầy đủ và không có độ trễ), Nhà đầu tư có thể đăng ký thông tin tại CK68

1 Likes

𝐃𝐈𝐆 - 𝐓𝐢́𝐧 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐍𝐚̆́𝐦 𝐆𝐢𝐮̛̃ 𝐏𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝟏4/𝟖, 𝐋𝐚̃𝐢 𝟏𝟑𝟕%, 𝟕𝟏%, 𝟑𝟎%

Phiên 14/8, DIG giao dịch quanh giá 27.5, lãi 137%, 71%, 30% so với giá mua CK68 gửi các phiên 16/3, 18/4, 4/7

:envelope_with_arrow:Trích tín hiệu cảnh báo DIG đã được gửi về điện thoại Thành viên CK68 các phiên:

 • Phiên 16/3: Mua vùng 11.5 - 11.75 (Hình 1)

 • Phiên 18/4: Mua vùng 15.9 - 16.3 (Hình 2)

 • Phiên 4/7: Mua vùng 21 - 21.3, nâng mục tiêu lên 23 (+98%) (Hình 3)

:mailbox_with_no_mail:Để nhận cảnh báo kịch bản giao dịch các cổ phiếu tiềm năng về điện thoại (đầy đủ và không có độ trễ), Nhà đầu tư có thể đăng ký thông tin tại CK68


1 Likes

chiều DIG tím

1 Likes

DIG chiều nay tím nào

1 Likes

𝐃𝐈𝐆 - 𝐓𝐢́𝐧 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐁𝐚́𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝟑𝟏/𝟖, 𝐋𝐚̃𝐢 𝟏𝟓𝟎%, 𝟖𝟒%, 𝟒𝟑%

Vào lúc 9h39 phút trong phiên 31/8, DIG đang giao dịch quanh giá 29, CK68 đã gửi tín hiệu bán 50% vùng 28.9 - 29.3, lãi 150%, 84%, 43% so với giá mua các phiên 16/3, 18/4, 4/7.

:envelope_with_arrow:Trích tín hiệu cảnh báo DIG đã được gửi về điện thoại Thành viên CK68 các phiên:

 • Phiên 16/3: Mua vùng 11.5 - 11.75 (Hình 2)

 • Phiên 18/4: Mua vùng 15.9 - 16.3 ( Hình 2)

 • Phiên 4/7: Mua vùng 21 - 21.3 (Hình 2)

 • Phiên 18/9: Bán 50% vùng 28.9 - 29.3, lãi 150%, 84%, 43% (Hình 1)

:mailbox_with_mail:Để nhận cảnh báo giao dịch các cổ phiếu tiềm năng về điện thoại (đầy đủ và không có độ trễ), Nhà đầu tư có thể đăng ký dưới tại Fanpage CK68


𝐃𝐈𝐆 - 𝐓𝐢́𝐧 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐌𝐮𝐚 𝐏𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝟐𝟖/𝟗, 𝐓𝐚̣𝐦 𝐋𝐚̃𝐢 𝟏𝟏𝟓%, 𝟐𝟎%, 𝟒%

Vào lúc 13h27 phút trong phiên 28/9, khi DIG đang giao dịch quanh giá 24.4, CK68 đã gửi tín hiệu mua vùng 24 - 24.5 tạm lãi 115%, 20%, 4% so với giá mua CK68 đã gửi phiên 16/3, 4/7, 28/9

Trích tín hiệu cảnh báo DIG đã được gửi về điện thoại Thành viên CK68 các phiên:

 • Phiên 16/3: Mua vùng 11.5 - 11.75

 • Phiên 4/7: Mua vùng 21 - 21.3

 • Phiên 28/9: Mua vùng 24 - 24.5

:mailbox_with_mail:Để nhận cảnh báo giao dịch các cổ phiếu tiềm năng về điện thoại (đầy đủ và không có độ trễ), Nhà đầu tư có thể đăng ký tại CK68