Dịch thì dòng tiền vào ck mạnh hơn

dòng ck đã chỉnh khá mạnh.q1 minh chứng với lợi nhuận cao khủng khiếp.APS nhé ae