Điểm cân bằng cung cầu mới nhất của các cổ phiếu phiên nay!

Cập nhật điểm cân bằng của 1 số cổ phiếu phiên nay !

Note : Điểm cân bằng là điểm CÂN BẰNG CUNG CẦU của cổ phiếu, giá giá vượt lên trên điểm CÂN BẰNG nghĩa là CẦU > CUNG sẽ cho cơ hội sóng mới và ngược lại !

Anh chị có thể xem điểm CÂN BẰNG CUNG CẦU của cổ phiếu mình quan tâm :

TẠI ĐÂY NHÉ
z4526744580254_ddc2e20ea40e811345f815d73d07cea0

:wink:

:innocent:

:innocent: :innocent: :innocent:

1 vài cp vỡ điểm cb phiên nay !

:innocent: :innocent: :innocent:

1 Likes

:innocent: