Điểm danh cổ phiếu X2, X3 Trong tháng 12/2021

Anh em ai có cổ X2, X3 trong tháng 12/2021 để lại bình luận nhé

ads tháng 12 về đỉnh 39 40 vì dệt may chuẩn bị bật khá mạnh , NBB chắc là con hàng BĐS duy nhất mạnh mà chưa chạy , NBB tháng 12 có thể về 6x rung lắc mạnh rồi về target 1xx vì con này cổ phiếu cô đặc ít nhỏ lẻ nắm