Điểm mua u&r của môn đệ o'neil:

ĐIỂM MUA U&R CỦA MÔN ĐỆ O’NEIL: Đường trung bình trượt Undercut & Rally

Khi một cổ phiếu hàng đầu phá vỡ dưới đường trung bình động của cổ phiếu, việc tăng trở lại trên đường trung bình động có thể là một điểm mua khi cổ phiếu tăng vượt Ma.

Thuật ngữ “Đường trung bình động giảm và tăng”. Về cơ bản, cổ phiếu giảm qua đường trung bình động, đánh lừa những người bán và những người sẽ bán khống, sau đó phục hồi trở lại trên mức Ma.

Sau khi tín hiệu mua được kích hoạt, người ta sẽ sử dụng đường trung bình động làm hướng dẫn bán và có thể điều chỉnh điểm dừng của họ xuống 1-2% bên dưới đường này tùy thuộc vào sở thích rủi ro.

Lưu ý: Đây là kỹ thuật của Môn đệ O’neil đã kiếm 18.000% nên đòi hỏi phải thực hành kỹ trước khi áp dụng. Vì đòi hỏi tâm tĩnh tuyệt đối.