Điểm nhấn thị trường chứng khoán 24.11.2021

, , , ,

Thị trường sau khi test hỗ trợ như đã đề cập trước đó 1440 điểm đã tăng trở lại, đà tăng được hỗ trợ bởi nhóm ngân hàng khi thanh khoản và chart TA đều ủng hộ xu hướng tăng ngắn hạn.

Nhà đầu tư nên làm gì lúc này?

Xem ngay: ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 24.11.2021 - YouTube

4 Likes