Điểm sáng bất động sản công nghiệp năm 2024

Giám đốc khối bất động sản nhà ở Frasers Property Vietnam, ông Trương An Dương, cho biết rằng các doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục đầu tư vào Việt Nam do nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định và tầng lớp trung lưu ngày càng tăng. Lực lượng tay nghề cao và lợi thế nhân công rẻ và dồi dào là những yếu tố khiến các doanh nghiệp M & A chú ý. Ngoài ra, Việt Nam còn có nhiều yếu tố khác như môi trường chính trị ổn định của Việt Nam, chiến lược tái cơ cấu chuỗi cung ứng ( China + 1 ) khiến Việt Nam trở thành điểm đến công nghiệp thu hút đầu tư từ doanh nghiệp nước ngoài để xây nhà xưởng.

Thông tin chi tiết: https://diendandoanhnghiep.vn/diem-sang-bat-dong-san-cong-nghiep-nam-2024-259012.html

3 Likes