Điểm tên các "ông trùm" quyết tâm trả nợ trái phiểu trong năm 2024

,

Các công ty Bất động sản như Phát Đạt, Đô thik Kinh Bắc, LC và Nice Star đã tích cực mua lại trái phiếu theo kế hoạch của mình. Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu PDRH2123010 ( Mã PDR12101 ) trị giá 421,2 tỷ đồng vào ngày 25/12/ 2023, và còn chi 37,5 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu PDRH2224001 ( mã PDR12204 ) trị giá 300 tỷ đồng vào ngày 25/3/ 2022.
KBC đã chuẩn bị nguồn vốn để "dứt nợ" trái phiếu và dòng tiền tăng mạnh từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp cũng góp phần tạo động lực để KBC có tiền trả nợ.

Thông tin chi tiết: https://kinhtechungkhoan.vn/diem-ten-cac-ong-trum-quyet-tam-tra-no-trai-phieu-trong-nam-2024-222880.html

2 Likes