* Diễn biến TTCK Việt Nam 22/8: Chân sóng cổ phiếu

  • Diễn biến TTCK Việt Nam 22/8:

Thị trường chung, Chỉ số VNindex phiên chiều ngày 22/8 thời điểm phân tích tiếp diễn trạng thái đà giảm Ngắn hạn. VNindex duy trì đà giảm mạnh đâm thủng khu vực hỗ trợ Ngắn hạn tạm thời 1200-1210 và 1176-1187. Chỉ số Vnindex cũng đang tạm thời vận động quanh nhiều khu vực kháng cự Ngắn và Trung hạn quanh vùng 1151-1277.

NDT ngắn hạn tiếp tục đứng ngoài quan sát chờ thị trường tái tích lũy nền giá và báo mua trở lại.

NDT dài hạn vẫn có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu theo quan điểm dài hạn. Điểm mua bổ sung khi Ngắn hạn tạm thời điều chỉnh về gần hỗ trợ và báo mua trở lại. Nhiều cổ phiếu vận động chậm hơn vẫn có tín hiệu mua trung hạn mở rộng hoặc dài hạn, NDT có thể cân nhắc giải ngân dần khi có tín hiệu, hạn chế fomo đuổi giá theo quan điểm đầu tư dài hạn.

Theo Trung hạn Vnindex đang suy yếu tại khu vực kháng cự 1228-1258. Kịch bản xấu Vnindex có thể cần test lại hỗ trợ Trung hạn quanh vùng 1020-1050.

Dài hạn VNindex vẫn đang thể hiện đà tăng đầu chu kỳ tăng giá trong xu hướng Uptrend Dài hạn với hỗ trợ quanh vùng 913-1006.

  • Chân sóng cổ phiếu Ngắn hạn 22/8: API 6.9,

Một số cổ phiếu có tín hiệu mua Trung hạn tuần trước NDT có thể cân nhắc tham gia khi có mức giá phù hợp.

  • Chân sóng cổ phiếu Trung hạn tuần 14-18/8(Không sử dụng margin): CEO 19.5, APS 7.9, API 6.9, IDJ 7.2,

  • Chân sóng cổ phiếu Trung hạn mở rộng (Không sử dụng margin): CEO 18.5, CSM 13.7, EIB 20.05, GAS 98, GDT 27.85, HPX 4.5, L14 43.1, LMH 4.2, MSN 81.2, NVB 14.1, NVL 17.6, TCO 7.6, VC3 24.6, VIC 50.9, HNG 4.04, IBC 1.98, VJC 96.2,

#tabay #tabayrobot #tabayinvest #tabaysystem #tabaysystem.com #chungkhoan #dautu #VNINDEX #phaisinh #cophieu #taichinh #bds #batdongsan #vietnam #invest #trading #vietnam #trend