* Diễn Biến TTCK Việt Nam 8/9:

  • Diễn Biến TTCK Việt Nam 8/9:

Thị trường chung chỉ số VNindex tiếp diễn đà giảm Ngắn hạn và đang tạm thời đâm thủng hỗ trợ Uptrend Ngắn hạn 1248-1258. Trung hạn Vnindex tiếp tục dấu hiệu phân phối suy yếu trong Downtrend mặc dù còn xa khu vực kháng cự. Thị trường hiện tại tiếp diễn rủi ro.

NDT cần kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thị trường, các nhóm ngành điều chỉnh xong và tích lũy trở lại.

Các cổ phiếu vận động khác nhau ở từng thời điểm, do đó ndt có thể kiểm tra trạng thái chu kỳ, xu hướng vận động từng cổ phiếu trên Tradingview thông qua chỉ báo của hệ thống để đưa ra quyết định phù hợp. (NDT mạo hiểm muốn tham gia sớm có thể theo dõi các cổ phiếu trên Tradingview, xem khung 1h-2h-4h, hoặc điều chỉnh thông số chu kỳ của hệ thống nhỏ lại dưới 16)

70-95% NDT thua lỗ trên các thị trường tài chính. Do đó việc trang bị, nắm bắt phương pháp giao dịch hệ thống Tabay Robot, và duy trì kỷ luật sẽ giúp cho NDT tránh những thất bại lớn, gia tăng hiệu quả khi giao dịch và đầu tư.

[IMG]