Điều gì giúp Ricons tránh được thua lỗ trong quý 4?

Công ty Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons ( OTC: Ricons ) đã báo lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 8 tỷ đồng trong quý 4/ 2023, mặc dù doanh thu tài chính tăng đột biến. Tuy nhiên, công ty phải nhờ tới khoản hoàn nhập chi phí dự phòng bảo hành công trình để tránh thua lỗ. Kết thúc năm 2023, Ricons vượt 26% chỉ tiêu doanh thu và 58% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế. Tổng tài sản của Ricons giảm 4% so với đầu năm, tập trung ở dạng tài sản ngắn hạn với gần 6,829 tỷ đồng, chiếm 87%. Hàng tồn kho trong năm của Ricons đã giảm 18%, còn 758 tỷ đồng, trong đó dự án sân bay Long Thành ghi nhận gần 94 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://fili.vn/2024/02/dieu-gi-giup-ricons-tranh-duoc-thua-lo-trong-quy-4-737-1155883.htm

8 Likes