Điều hành chính sách tài khóa nghịch chu kỳ đưa nền kinh tế vượt thách thức

Bộ Tài chính Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ kinh tế - xã hội trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp. Trong đó, các giải pháp bao gồm giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất. Bộ Tài chính cũng đã đề xuất các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách tài khóa nghịch chu kỳ vẫn còn là thách thức đối với Việt Nam.

Thông tin chi tiết: https://vneconomy.vn/dieu-hanh-chinh-sach-tai-khoa-nghich-chu-ky-dua-nen-kinh-te-vuot-thach-thuc.htm

6 Likes