Điều kiện cần và đủ để xây dựng trung tâm tài chính quốc tế

Việt Nam cần xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế để thu hút các tổ chức tài chính nước ngoài và tận dụng cơ hội dịch chuyển dòng vốn đầu tư quốc tế đến Việt Nam. Các trung tâm tài chính quốc tế thường có đặc điểm là tính thanh khoản cao, khung pháp lý phát triển tốt, cơ sở hạ tầng công nghệ tiên tiến và quy tụ các chuyên gia tài chính lành nghề. Việc xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế sẽ giúp Việt Nam thu hút các tổ chức tài chính nước ngoài, đồng thời tận dụng cơ hội dịch chuyển dòng vốn đầu tư quốc tế đến Việt Nam.

Thông tin chi tiết: https://vneconomy.vn/dieu-kien-can-va-du-de-xay-dung-trung-tam-tai-chinh-quoc-te.htm

9 Likes