DIG (2023-2024) - Đại bàng tái sinh!

nay đánh đấm hay thật ta :smiley:

ATC làm cú gần sàn

Ra tin đi được rồi. Làm cú mất dạy quá

ATC đánh gãy luôn. Toẹt vời quá anh lái ơi. Nhốt hết mấy đứa đu bám đê.

cần gì tin tức, lái nó đánh cho cái tụi muốn đu bám vứt dép mà chạy hết.

Này thì dẫn sóng, này thì cua to. Mai làm phiên sàn nữa mấy ông ôm kho lại nộp tiền cho lái

căng margin quá nó đập cho không kịp ngáp ấy mà :smiley: lì với lái là ko được. phải lầy nữa.


.

2 Likes

Nay ko sàn à ae???

chán dòi?sủa đấu bọn kia đi.kkk. :laughing: