DIG: Bức phá ngoạn mục, chinh phục CLB vốn hóa 8 tỷ USD 2022....!

Hành trình " siu cổ" bắt đầu

Tại A7 tìm ra nó sớm quá. Đáng nhẽ muộn hơn thì mình chưa đu cao và ngã đau. :laughing::laughing::laughing:

Đi trc 10 năm kaka

1 Likes

Ngã rồi đứng dậy . Còn thở còn gở

Bác nhân định sang tuần thế nào , xin cao kiến.

chắc hold chặt lên 21 thì bán á bro

1 Likes

Tại ae vào muộn quá nên thành vẹo cổ :))
Nhưng tôi thích tư duy A7 cho dù bờ vẫn còn quá xa

2 Likes

Có khi giờ oánh những NDN, MHC lại thơm.

1 Likes
5 Likes

Đic nhà các bác trông ngóng nầy

1 Likes

Mạnh mẽ lên, quyết liệt lên. Vì sự phồn vinh chung :rofl::rofl::rofl:

@Ngoc.Linh.Nguyen vào phản biện bác sao đang cùng phe chim lợn thì bác lại bỏ nó vậy

1 Likes

nó nói đúng mà, canh mà chạy đi nhìn thị trường xấu rồi

2 Likes

Xuống tàu khi nào ko báo ai hết vậy

1 Likes

Bữa cắt 20.2 đấy. Hàng về 1 hôm em nó cắt luôn :grin:

Em nó sẽ đu lại 22 :cold_face::grin:
Ngay ma200 giá 21 em nó sẽ ko dám đu.

3 Likes

Mô hình đảo chiều bây h chỉ chỉnh và lên không còn nhiều k năng xuống rồi

Dot nay Lên bao nhiêu gặp cản vậy bro

Dự là 23-25 lại chỉnh 1 nhịp. Giá đã tăng nên biên độ rộng hơn nhịp 16 và nhịp 20

1 Likes

Dài hạn và múc đất. Thần chứng nói rồi nhé.

1 Likes