DIG, DGC, KDH, DPM, SSI và VND vào rổ MSCI Frontier Market Index

, , , , , , , , ,

DIG, DGC, KDH, DPM, SSI và VND vào rổ MSCI Frontier Market Index

MSCI Frontier Market Index thêm 6 mã Việt Nam

Trong đợt review tháng 5, MSCI đã quyết định thêm 6 mã cổ phiếu Việt Nam là DIG, DGC, KDH, DPM, SSI và VND vào rổ danh mục MSCI Frontier Market Index. Bên cạnh đó, MSCI còn thêm 5 mã cổ phiếu nước ngoài vào danh mục.

Ở chiều ngược lại, MSCI quyết định loại ra 3 mã cổ phiếu nước ngoài và không có mã nào từ Việt Nam.

hinh1-1652416541-3951-1652416721.png

12 mã cổ phiếu Việt Nam vào MSCI Frontier Markets Small Cap Index

Rổ danh mục MSCI Frontier Markets Small Cap Index kỳ này được thêm mới 19 cổ phiếu, trong đó 12 cổ phiếu Việt Nam và 7 cổ phiếu nước ngoài. Trong đó, các cổ phiếu Việt Nam được thêm vào bao gồm BCG, BWE, CEO, FRT, IDC, NLG, PC1, SCS, ITA, HUT, CTR và VIX.

hinh2-1652416623-8572-1652416721.png

Ở chiều ngược lại, 8 mã cổ phiếu Việt Nam bị loại ra, bao gồm DIG, DGC, FLC, KDH, DPM, SSI, VGC và VND. Trong đó, DIG, DGC, KDH, DPM, SSI và VND được chuyển lên chỉ số MSCI Frontier Market Index. Ngoài ra, MSCI còn quyết định loại 8 mã cổ phiếu nước ngoài ra khỏi danh mục.

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813
ID người tư vấn: 6626- Trần Đình Quân