DIG: DIC Corp huy động 600 tỷ đồng trái phiếu

DIC Corp đã chào bán thành công 6.000 trái phiếu mã DIGH2326001, huy động về 600 tỷ đồng theo mệnh giá, trong kỳ hạn 3 năm và lãi suất phát hành 11,25%/ năm. Đây là lần đầu tiên DIC Corp huy động vốn từ trái phiếu trong hơn 2 năm trở lại đây. Mục đích phát hành là bổ sung vốn thực hiện cho các dự án như Khu đô thị du lịch Long Tân, Chung cư A5, và Khu phức hợp Cap Saint Jacques. Trong quý 4/ 2023, DIG ghi nhận doanh thu thuần gần 434 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu kinh doanh bất động sản chiếm 72% và tăng 71% so với cùng kỳ.

Thông tin chi tiết: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tai-chinh-ngan-hang/dic-corp-huy-dong-600-ty-dong-trai-phieu-202220.html

10 Likes