DIG phát hành giá cao thế nhỉ

Mình có 2k DIG mua giá 9x k biết nên giữ mua phát hành giá 30 hay bán trước mua lại sau nhỉ

xin ý kiến

Theo mình lên giữ lại

1 Likes

Từ giờ đến lúc đó còn lâu (nhiều tháng nữa). CÒn có những biến động. Đến lúc đó hãy quyết định. Mà 2k thì mua được đâu đó tầm 400cp thôi, cũng bằng 12tr thôi mà. Còn bản thân em thì tiếc là ko xúc được nhiều thôi

1 Likes

Tôi là bác tôi giữ ngay

1 Likes

Cảm ơn các bạn

bạn xác định đầu tư lâu dài thì giữ thôi. còn mua ngắn hạn thì tùy bạn cân nhắc điểm ra vào. Phát hành thêm này so với thị giá thì tính ra bạn chỉ phải chi khoảng 5% tổng giá trị số DIG đang nắm giữ để mua thêm thôi (16% giá 30 so với thị giá 100), thì cũng không nhiều lắm. Bạn nộp thêm tiền vào mua hoặc đến ngày không hưởng quyền bạn bán bớt 5% số cổ rồi nộp tiền mua cũng được.

1 Likes