DIG tổng , DEAL thoái vốn kinh điển của các quỹ và thâu tóm sắp diễn ra

Deal thoái vốn này chắc DIG vươn tầm phá vỡ đỉnh cũ 23 mất

hàng đang bị thu gom tích cực

em lên tàu giá 16,x vẫn chưa nhả 1 cổ

1 Likes

DIG lên 26 rồi bác ạ, HIm lam thâu tóm

3 Likes