Định giá cổ phiếu MBB liệu đã hấp dẫn so với triển vọng tăng trưởng của Ngân hàng Quân đội?

Ngân hàng TMCP Quân đội ( MBB ) ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng 13,7% so với đầu năm, cao vượt trội so với mức tăng trưởng chung cả ngành là 6,92%. Các khoản vay doanh nghiệp cho khách hàng trong lĩnh vực thương mại và phát triển bất động sản ( tăng 20% so với đầu năm ) và cho vay bán lẻ ( tăng 13% so với đầu năm ). Tuy nhiên, mảng trái phiếu doanh nghiệp đã giảm mạnh tới -13% so với đầu năm. VNDirect Research dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm nay của Ngân hàng Quân đội có thể vượt 22,5% - thuộc top đầu toàn hệ thống và phản ánh triển vọng tăng trưởng cho vay mạnh mẽ của ngân hàng này.