Định hình “khẩu vị” nhà đầu tư của Chính phủ

Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC, ông Nguyễn Chí Thành, cho biết rằng sau 17 năm tham gia tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, SCIC đã quyết định chuyển đổi mô hình thành công quỹ đầu tư của Chính phủ và bổ sung nguồn lực cho tổng công ty trong thời gian tới. Ông cũng đề xuất bổ sung các nguồn lực khác như vốn, cơ sở hạ tầng, đổi mới sáng tạo và xanh để tăng vốn cho các doanh nghiệp này. Ông cũng nhấn mạnh rằng tính chuyên nghiệp trong đầu tư của Chính phủ được thể hiện qua việc ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược và tổ hợp các nhóm giải pháp về con người, cơ sở hạ tầng thông tin, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế.

Thông tin chi tiết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/dinh-hinh-khau-vi-nha-dau-tu-cua-chinh-phu-post339172.html

7 Likes