Dj rơi như viên sỏi

có lẽ thị trường gấu đã xuất hiện khi chứng mẽo giãm điểm liên tục https://vn.investing.com/indices/indices-futures

Xuống thì ảnh hưởng gì đến Vn

cứ chờ xem có ảnh hưởng gì ko thì biết ngay

chạy thôi

xả khiếp quá