DLG khi nào lên được?

cho mình xin dự đón về DLG khi nào chạy, và chạy gặp kháng cự ở giá nào.

1 Likes

Phét thì bóc phét từ năm này sang năm khác. Lái thì kéo xả DLG từ thập kỷ này qua thập kỷ khác. DLG giờ chỉ còn là bộ xương khô sắp phân rã