DLG quái vật thức giấc


DLG đang tạo mô hình 2 đáy đảo chiều.
DLG giảm mạnh hời gian trước do các khoảng lỗ nhưng điều gì sẽ xảy ra khi các khoảng lỗ đó là không đúng?!!

2 Likes