DLG: Thua lỗ 2 năm liên tiếp, Đức Long Gia Lai chưa thể tất toán lô trái phiếu quá hạn

Trong năm 2023, Đức Long Gia Lai vẫn nợ gần 80 tỷ đồng tiền lãi và mới thanh toán được một phần lô trái phiếu đã hết hạn từ năm 2022. Đáng nói, doanh nghiệp này tiếp tục thua lỗ năm thứ 2 liên tiếp và chưa thanh toán 945 tỷ đồng nợ quá hạn.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (MCK: DLG , sàn HoSE) vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2023.

Theo đó, Đức Long Gia Lai đang lưu hành lô trái phiếu mã 30122017-01 phát hành ngày 30/12/2017, kỳ hạn 5 năm, giá trị phát hành 134 tỷ đồng.

Dù đã đến hạn từ năm 2022 nhưng Đức Long Gia Lai chưa thể tất toán lô trái phiếu theo lịch dự kiến.

Sang đến năm 2023, Đức Long Gia Lai mới thanh toán được 45,5 tỷ đồng trong tổng số hơn 117 tỷ đồng tiền gốc và tiếp tục chậm thanh toán gần 80 tỷ đồng tiền lãi lô trái phiếu nói trên.

Nguồn: HNX

Lý do được Công ty đưa ra là tình hình sản xuất kinh doanh thời gian qua gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Tại thời điểm phát hành, lô trái phiếu này có lãi suất 10%/năm, đáo hạn theo kế hoạch vào tháng 12/2022. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bởi tài sản cá nhân của Chủ tịch HĐQT Bùi Pháp và bà Nguyễn Thị Hương (vợ ông Pháp) cùng một số tài sản thuộc sở hữu của Công ty.

Trong khi đó, tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 ghi nhận dư nợ trái phiếu của Đức Long Gia Lai tới 432 tỷ đồng. Trong đó 360 tỷ đồng thuộc lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm được phát hành từ tháng 12/2014, lãi suất kỳ tính lãi đầu tiên 10%/năm.

Lô trái phiếu này được bảo lãnh bởi CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai, Công ty TNHH Đức Long Dung Quất, CTCP Tập đoàn Alpha Seven và một số tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 của DLG

Tính đến 31/12/2023, Đức Long Gia Lai chưa thể thanh toán 945 tỷ đồng nợ quá hạn trong tổng số hơn 1.128 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.

Không chỉ nợ nần chồng chất, Đức Long Gia Lai còn có năm thứ hai liên tiếp kinh doanh thua lỗ. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ghi nhận DLG lỗ ròng 579 tỷ đồng, tức lỗ thêm 479 tỷ đồng sau kiểm toán. Dù vậy con số này vẫn cải thiện hơn khoản lỗ 1.200 tỷ đồng năm 2022.

Đơn vị kiểm toán nêu ý kiến ngoại trừ về hai vấn đề tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Đức Long Gia Lai. Vấn đề thứ nhất, khoản phải thu về cho vay, tại ngày 31/12/2023, trong đó Công ty chưa đánh giá khả năng thu hồi theo thực tế của các khoản cho vay ngắn và dài hạn số tiền là 211,3 tỷ đồng. Kiểm toán không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo thực tế.

Vấn đề thứ hai, kiểm toán ngoại trừ về khoản lỗ lũy kế 2.664,3 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2023 đồng thời, DLG có các khoản nợ ngắn hạn vượt quả tổng tài sản ngắn hạn là 1.637,9 tỷ đồng.

DLG cho biết đã có kế hoạch về việc thanh lý. nhượng bán tài sản đảm bảo, tài sản được bảo lãnh và dòng tiền để trả nợ cho ngân hàng trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2026 cũng như khả năng đàm phán của Công ty về việc thanh toán các khoản vay quá hạn và đến hạn thanh toán với các chủ nợ. Do đó, kiểm toán lo ngại điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Trong diễn biến khác, HĐQT DLG mới đây quyết định gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 chậm nhất đến ngày 30/6/2024. Thời gian cụ thể sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định, thông báo và triển khai.

Hà Ly

https://antt.nguoiduatin.vn/thua-lo-2-nam-lien-tiep-duc-long-gia-lai-chua-the-tat-toan-lo-trai-phieu-qua-han-12222.html