DNL sắp chi cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%

CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog, UPCoM: DNL) sắp trả cổ tức bằng tiền cho năm 2023 tỷ lệ 10% (1,000 đồng/cp). Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua kế hoạch lãi ròng đi lùi 24%.

DNL sắp chi cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%

CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog, UPCoM: DNL) sắp trả cổ tức bằng tiền cho năm 2023 tỷ lệ 10% (1,000 đồng/cp). Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua kế hoạch lãi ròng đi lùi 24%.

Cụ thể, DNL thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức 2023 bằng tiền là 24/05, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 23/05 và dự kiến thanh toán vào ngày 05/06.

Tỷ lệ thực hiện là 10%, tương đương 1 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng. Với 4.31 triệu cp đang lưu hành, ước tính giá trị khoản cổ tức là 4.31 tỷ đồng.

Trong cơ cấu cổ đông của DNL tính đến ngày 31/12/2023, CTCP Cảng Đà Nẵng (HNX: CDN) và CTCP Container Việt Nam (HOSE: VSC) là 2 cổ đồng lớn nhất nắm giữ lần lượt 45.1% và 30.9% vốn, tương ứng dự kiến thu về hơn 1.9 tỷ đồng và hơn 1.3 tỷ đồng cổ tức.

DNL là doanh nghiệp có thói quen trả cổ tức đều đặn. Trước đó trong giai đoạn 2019-2021, DNL liến tiếp chia cổ tức tỷ lệ 15% (1,500 đồng/cp).

Lịch sử trả cổ tức của DNL
Nguồn: VietstockFinance

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DNL thông qua các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 với tổng doanh thu 200 tỷ đồng và lãi ròng 5.6 tỷ đồng, lần lượt giảm 9% và 24% so với thực hiện 2023. Cổ tức duy trì tỷ lệ 10%.

Kết quả kinh doanh của DNL giai đoạn 2019-2023 và kế hoạch 2024
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

CTCP Logistic Cảng Đà Nẵng (DNL) có tiền thân là Trạm Kho vận Cảng Đà Nẵng được thành lập vào năm 2006. Công ty phục vụ chủ yếu cho các hoạt động vận chuyển hàng hóa, lưu kho bãi... từ Cảng Đà Nẵng.

Công ty chính thức hoạt động theo mô hình CTCP tư năm 2009 và đến tháng 8/2011 chính thức giao dịch trên sàn UPCoM.

FILI

Huy Khải

https://fili.vn/2024/05/dnl-sap-chi-co-tuc-tien-mat-ty-le-10-738-1190479.htm