Dò đáy lợi nhuận

Báo cáo của VNDIRECT cho thấy tổng lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết giảm 5,5% so với cùng kỳ trong quý III, ghi nhận quý giảm thứ 4 liên tiếp. Các ngành tiêu dùng tiếp tục giảm khi cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu đều chưa được cải thiện. Các ngành bán lẻ, hàng cá nhân và gia dụng, ô tô và phụ tùng, thực phẩm và đồ uống giảm quý thứ 4 liên tiếp. Các ngành bất động sản, bất động sản, và dịch vụ tài chính đều ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý. Nhiều doanh nghiệp trong danh mục theo dõi của chúng tôi không đạt kỳ vọng.

Thông tin chi tiết: https://nhipcaudautu.vn/kinh-doanh/do-day-loi-nhuan-3356241/