Doanh nghiệp BĐS vừa cho nhân viên tạm nghỉ việc: Trả lương bình quân 20,5 triệu/tháng trong năm 2022, đang phát triển hai dự án gần 25.000 tỷ

Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà ( HDTC ) đã thông báo cơ cấu lại bộ máy tổ chức nhân sự dựa trên tình hình suy thoái kinh tế và thị trường bất động sản nói chung, công ty tạm ngừng thi công xây dựng tại các dự án và sự biến động và tình hình thực tế của công ty. Toàn bộ cán bộ nhân viên đang làm việc tại HDTC và chi nhánh công ty tạm thời nghỉ không hưởng lương để chờ việc kể từ ngày 26/11 cho đến khi công ty có thông báo mới. Công ty đang xem xét các phương án trợ cấp và sẽ thông báo đến cán bộ nhân viên. Lý do được công ty đưa ra là nguồn tài chính hiện tại vô cùng khó khăn, công ty không có nguồn trả lương cho cán bộ nhân viên nên HĐQT đã thống nhất sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, chỉ giữ lại những nhân sự chủ chốt để củng cố công ty trong giai đoạn trước mắt.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/doanh-nghiep-bds-vua-cho-nhan-vien-tam-nghi-viec-tra-luong-binh-quan-205-trieuthang-trong-nam-2022-dang-phat-trien-hai-du-an-gan-25000-ty-20231119213234715.htm