Doanh nghiệp đầu tiên sản xuất bao cao su nội ở Việt Nam, từng được 2 ngân hàng nắm hơn 12% vốn hiện đang kinh doanh ra sao?

Công ty Cao su y tế ( Merufa ) là đơn vị tiên phong sản xuất Bao cao su tại Việt Nam từ năm 1987.
Merufa đã được tổ chức UNFPA theo dõi chặt chẽ và trợ giúp kỹ thuật, với mục đích cải tiến chất lượng condom nhằm đạt các tiêu chuẩn Quốc tế mới ban hành. Công ty đã đăng ký giao dịch UPCOM trên sàn HNX với mã chứng khoán là MRF. Trước đó, MBBank và Sacombank nắm tổng cộng 12,65% cổ phần của Merufa với tỷ lệ lần lượt là 6,06% và 6,59%. Ngân hàng Sacombank đã bán sạch hơn 242.000 cổ phiếu MRF tương đương 6,59% vốn điều lệ tại Merufa thông qua phương thức thỏa thuận.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/doanh-nghiep-dau-tien-san-xuat-bao-cao-su-noi-o-viet-nam-tung-duoc-2-ngan-hang-nam-hon-12-von-hien-dang-kinh-doanh-ra-sao-188231121135804109.chn