Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam ưu tiên đa dạng hóa sản xuất và chế tạo

Nhiều doanh nghiệp Đức và doanh nghiệp có mối liên hệ mật thiết với Đức đang tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh trên các thị trường để đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu trong thu hút FDI.
Tuy nhiên, các công ty Đức hoạt động tại Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, bao gồm thiếu hụt nguồn lao động có tay nghề, chính sách phát triển kinh tế, chi phí năng lượng và thách thức về tài chính. Cuộc khảo sát cũng tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư và nguồn lao động có kỹ năng.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/doanh-nghiep-duc-tai-viet-nam-uu-tien-da-dang-hoa-san-xuat-va-che-tao-287004.html