Doanh nghiệp Singapore muốn đầu tư nhà máy trồng nấm 33 triệu USD tại TP.HCM

Công ty Finc Bio - Tech Pte. Ltd ( Singapore ) muốn đầu tư vào dự án Nhà máy trồng nấm tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, TP. HCM với số vốn đầu tư 33 triệu USD.
Dự án có tổng vốn đầu tư là 33 triệu USD, giai đoạn 1 đầu tư là 20 triệu USD, giai đoạn 2 là 13 triệu USD. Mục tiêu của dự án là cung cấp sản phẩm nấm ăn đạt theo tiêu chuẩn GLOBAL G. A. P cho thị trường Việt Nam. Nhà đầu tư cho biết, nhà máy trồng nấm sẽ được quản lý theo hệ thống quản lý chất lượng HACCP, áp dụng các tiêu chí sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. UBND TP. HCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 3 doanh nghiệp để sớm giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Thông tin chi tiết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep-singapore-muon-dau-tu-nha-may-trong-nam-33-trieu-usd-tai-tphcm-post339284.html

7 Likes