Doanh nghiệp với ngân hàng sẽ đến với nhau như một người bạn

Đại diện ngân hàng tại hội thảo "Tháo van tín dụng - Khơi thông tăng trưởng" tại TPHCM đã đề xuất những biện pháp hiệu quả để chạy nước rút tăng trưởng tín dụng cuối năm trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng còn thấp. Tín dụng đối với nền kinh tế đạt hơn 12,8 triệu tỷ đồng, tăng 7,39% so với cuối năm 2022, trong khi mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm của Ngân hàng Nhà nước lên đến 14%. Ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp HDBank, cho rằng doanh nghiệp và ngân hàng sẽ đến với nhau như một người bạn, tin tưởng và chia sẻ, và tìm cách kết nối với nhau thông qua việc cho vay và cung cấp các gói tín dụng đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết: https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/doanh-nghiep-voi-ngan-hang-se-den-voi-nhau-nhu-mot-nguoi-ban-211504.html